<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych. W programie znajdzie się analiza zadań dyrektora na podstawie wprowadzonego prawa, przykłady procedur, regulacji wewnętrznych, praktycznych rozwiązań autorki.

Program szkolenia:

 • Funkcjonowanie przedszkola od 1 września 2021 r. wg wytycznych MEiN i GIS.

 • Kierunki polityki oświatowej państwa.

 • Dokumentacja w przedszkolu publicznym i niepublicznym – rodzaje dokumentów, terminy.

 • Sierpniowa rada pedagogiczna – zadania dyrektora, o czym trzeba koniecznie pamiętać.

 • Krótkie podsumowanie nadzoru – co naprawdę jest potrzebne w sprawozdaniu.

 • Plan nadzoru pedagogicznego – propozycje.

 • Zatrudnianie nauczycieli – kwalifikacje od 1.09.2021, niezbędne dokumenty.

 • Opieka nad młodym nauczycielem – propozycje działań.

 • Planowanie w przedszkolu – czy konieczne???

 • Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym związana z rozpoczęciem roku szkolnego – co być musi, a co może…

 • Kalendarz dyrektora na koniec sierpnia i wrzesień – o czym nie można zapomnieć.

 • Dokumentacja w przedszkolu publicznym i niepublicznym.

 • Terminarz i obowiązki dyrektora przedszkola niepublicznego.


 

Materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy:

 • przykłady procedur związanych z funkcjonowaniem przedszkola w czasie pandemii,

 • lista kontrolna - dokumenty obowiązujące w przedszkolu,

 • wyniki i wnioski z nadzoru – propozycja dokumentu, propozycje innych dokumentów przydatnych w sprawozdawczości z nadzoru,

 • plan nadzoru pedagogicznego – propozycja dokumentu,

 • ABC młodego nauczyciela – propozycja przydatnych artykułów,

 • plan pracy (grupy) – przykład,

 • wzory umów z nauczycielem,

 • zakres obowiązków nauczyciela – przykład.

Webinarium poprowadzą trenerki OSKKO, wieloletni dyrektorzy, organizatorki modułu przedszkolnego Kongresu Zarządzania Oświatą i inn.:

Anna Zabielska - specjalistka Zarządu OSKKO ds. organizacji wychowania przedszkolnego, dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 201 w Warszawie.
Małgorzata Stastny
- specjalistka OSKKO ds. przedszkoli niepublicznych, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Kraina Uśmiechu w Krakowie.

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępniony Uczestnikom można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl