<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, tym razem poświęcone pilnym zadaniom związanym z nadzorem pedagogicznym.  

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły Izabela Leśniewska. Udział w szkoleniu weźmie również Anna Zabielska.

Od autorki szkolenia: „Podzielę się doświadczeniem i zaproponuję moje podejście do nadzoru w sytuacji, gdy mamy tak wiele do zrobienia. Jak mądrze, dobrze zrealizować nadzór, aby nie był wykonaniem obowiązku biurokratycznego, ale służył temu, co w dziś jest w szkole ważne. Chcę pokazać, jakie jest minimum zadań z nadzoru, a co może być opcją dodatkową, które zadania są absolutnie konieczne do wykonania, a co jest naszym wyborem."

W programie znajdzie się analiza zadań dyrektora na podstawie obowiązującego prawa i przykłady praktycznych rozwiązań. Spotkanie ma m.in. na celu uporządkowanie wiedzy, przedstawienie spójnego myślenia o nadzorze pedagogicznym i ocenie pracy nauczycieli.

Poruszymy zagadnienia:

  • obowiązujące formy nadzoru pedagogicznego,

  • zadania dyrektora, zarówno w trakcie tradycyjnego trybu pracy szkoły, jak i w sytuacji pracy zdalnej,

  • kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski z nadzoru a plan nadzoru pedagogicznego,

  • plan nadzoru pedagogicznego w nowej COVID-owej rzeczywistości – co w nim musi być, a co może,

  • obserwacje – jak je planować, czy muszą być zapowiadane, jak je dokumentować, na co zwrócić uwagę w obserwacjach on-line, refleksja o obserwacjach zajęć nauczycieli w trakcie awansu zawodowego,

  • kontrole, monitorowanie – czy dyrektor musi wszystkiego dotknąć, by wiedzieć o szkole rzeczy ważne,

  • propozycje konkretnych rozwiązań i dokumentów.

Zaprezentowane zostaną narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą wzory dokumentów, m.in. plan nadzoru pedagogicznego, wyniki i wnioski z nadzoru, karty obserwacji, arkusze monitorowania. Prezentowane materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają również prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Plan-nadzoru-szkola)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl