<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

DOSTĘP DO NAGRANIA WEBINARIUM OSKKO

Tradycyjnie, dla osób które nie mogły uczestniczyć w webinarium na żywo, udostępniamy możliwość zamówienia dostępu do nagrania szkolenia na naszym kanale na YouTube, prezentacji oraz wzorów dokumentów, przygotowanych przez prowadzącą. 

Zapraszamy do formularza zamówień.


Poniżej zamieszczamy opis webinarium, które zobaczą Państwo na materiale na YouTube, oraz materiałów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, w którym zostaną omówione praktycznie zagadnienia związane z zakończeniem roku szkolnego w okresie epidemii.

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, Prezes Zarządu OSKKO Ewa Halska. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 w świetle uwarunkowań prawnych związanych z trwającym okresem epidemii w kraju.

Program szkolenia:

• Podstawy prawne funkcjonowania jednostek oświatowych.
• Klasyfikacja roczna i końcowa w bieżącym roku szkolnym.
• Dokumentowanie przebiegu nauczania – zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen ucznia.
• Egzamin zewnętrzny i rekrutacja na nowy rok szkolny.
• Awans zawodowy nauczyciela – rejestr czynności w postępowaniu kwalifikacyjnym.
• Zadania związane z podsumowaniem mijającego oraz planowaniem nowego roku szkolnego.
• Zadania dyrektora związane z wykonywaniem jednoosobowej funkcji zarządczej.

Udział w szkoleniu pomoże dyrektorom uporządkować działania, które w wpisują się w terminarz realizacji zadań, które są obligatoryjnie określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dla:

• dyrektora jednostki oświatowej pełniącego w niej nadzór pedagogiczny
• kierownika jednostki organizacyjnej miasta/gminy
• kierownika jednostki budżetowej
• pracodawcy dla zatrudnionych w jednostce oświatowej pracowników
• organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela.

Uczestnicy otrzymają - drogą elektroniczną - materiały ze szkolenia w formie edytowalnej, prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Nawigacja-dyrektora)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl