<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

UWAGA:

Zmiana terminu webinarium. Odbędzie się ono we wtorek 28 kwietnia o 13:00.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na webinarium:

Ruch kadrowy 2020. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli - prawo i praktyka.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów dyrektorów, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i ich rady pedagogiczne na webinarium - szkolenie narzędziowe, dotyczące aktualnych zadań i dokumentowania działań związanych z ruchem kadrowym nauczycieli.

OPIS SZKOLENIA.
W programie znajdzie się analiza zadań dyrektora na podstawie obowiązującego prawa i przykłady praktycznych rozwiązań autorki.

Webinarium prowadzi: Izabela Leśniewska, trener o ogólnopolskiej praktyce, dyrektor szkoły, członek Zarządu OSKKO. Inne webinarium Autorki można zobaczyć np. tu: https://youtu.be/LBIxdNTOE7g oraz nabyć materiały na stronie szkolenia z dn. 8 kwietnia br.: http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/webinaria-oskko/

Poruszymy m.in. zagadnienia:
• zatrudnianie nauczycieli - nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony, nieokreślony, zatrudnienie na podstawie mianowania,
• przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia,
• zmiana treści stosunku pracy na gruncie KP i KN (porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, ograniczenie zatrudnienia, uzupełnienie etatu, przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły),
• kryteria doboru do zwolnienia nauczyciela,
• rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony,
• rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania,
• wygaśnięcie stosunku pracy,
• odpowiedzialność i zadania dyrektora jako pracodawcy.

Zaprezentowane zostaną narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora, m.in. lista kontrolna czynności/dokumentów do realizacji w procedurze zatrudniania nauczyciela, przykład porozumienia zmieniającego, wypowiedzenia zmieniającego, przykładowe uzasadnienie wypowiedzenia w trybie art. 20 KN, pisma do związków zawodowych, przykładowe kryteria zwolnień.

Uczestnicy otrzymają - drogą elektroniczną - ww. materiały ze szkolenie, prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, wynosi 150 zł.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl