<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek na szkolenie, którego celem jest wskazanie, że kontrola zarządcza stanowi narzędzie, które skupia wszystkie działania wspomagające zarządzanie zorientowane na osiągnięcie zaplanowanych celów. Kontrola zarządcza to działanie, a nie tworzenie procedur.

Webinarium prowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, prezes OSKKO Ewa Halska. Udział w szkoleniu bierze również Izabela Leśniewska.

Wiele działań związanych z kontrolą zarządczą, w tym zarządzaniem ryzykiem podejmowanych było i jest przez dyrektorów szkół i placówek w codziennej pracy a, wskazane w ustawie o finansach publicznych podejście niektóre czynności sformalizowało i nakazało dokumentować.

Dekada obowiązywania w przepisach prawa kontroli zarządczej, to dobry moment, by spojrzeć w jaki sposób jest ona realizowana w praktyce a jak mogłaby być… aby osiągać cele kontroli zarządczej w sposób adekwatny.

W programie:

 • Projektowanie, wdrażanie i realizacja kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych w świetle obowiązującego prawa oraz standardów kontroli zarządczej.

 • Praktyczne organizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole/placówce.

 • Zakres i główne obszary kontroli zarządczej w szkole i placówce.

 • Dokumentowanie kontroli zarządczej.

 • Zarządzanie ryzykiem w szkole/placówce.

Uczestnicy otrzymają przykładowe materiały w formie elektronicznej:

 • zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej,

 • plan i harmonogram kontroli zarządczej,

 • polityka zarządzania ryzykiem,

 • identyfikacja i ocena przykładowych ryzyk,

 • rejestr ryzyk,

 • mechanizmy zarzadzania ryzykiem,

 • arkusz samooceny pracownika.

Materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania webinarium, prezentację prowadzącej oraz wzory dokumentów. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/kontrola-zarzadcza)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl