<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 2 czerwca 2022.

Stan prawny na 1 czerwca 2022.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO podczas którego prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji obowiązków związanych z zamykaniem roku szkolnego.

Na spotkaniu przytoczymy przepisy oraz wskażemy rozwiązania praktyczne dotyczące m.in. następujących zagadnień:

 • klasyfikacja i promocja uczniów, egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające,

 • wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego,

 • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

 • świadectwa i arkusze ocen,

 • dzienniki, dokumentacja szkolna, w tym klasówki, sprawdziany – praktyka kontroli i monitorowania, przechowywanie, archiwizowanie,

 • sprawozdania nauczycieli – roczne podsumowanie realizowanych zadań, w tym podsumowanie pracy zespołów nauczycielskich,

 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych na następny rok szkolny,

 • wnioski dyrektora o nagrody dla nauczycieli – opiniowanie przez RP,

 • awans zawodowy,

 • podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wakacyjne remonty i przeglądy szkoły,

 • zaplanowanie dni pracy nauczycieli podczas wakacji,

 • urlopy dla nauczycieli nieferyjnych i pracowników AiO,

 • świadectwa pracy dla odchodzących pracowników.

Uczestnicy otrzymają m.in. zestawienie uchwał organów szkoły, przykładowe wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, zestawienie elementów, które można uwzględnić przedstawiając informację o pracy szkoły, przykłady sprawozdań nauczycielskich.

Webinarium poprowadzą Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora. Oboje są trenerami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami szkół, członkami Zarządu i KR OSKKO.

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl