<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 30 czerwca 2021.

Stan prawny na 29 czerwca 2021.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli. Podsumowanie pracy przedszkola publicznego to ważny element końca roku szkolnego. Dyrektor musi zaplanować zebranie rady pedagogicznej, zgromadzić i przeanalizować wszystkie dokumenty. Na kolejnym webinarium OSKKO dla dyrektorów przedszkoli omówimy główne zadania dyrektora w tym zakresie.

Program szkolenia:

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola – podsumowanie i propozycja ewaluacji wewnętrznej.

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podsumowanie.

 • Awans zawodowy nauczycieli – o czym należy pamiętać!

 • Kontrola dokumentacji.

 • Podsumowanie rekrutacji – obowiązujące dokumenty.

 • Praca przedszkola podczas wakacji.

 • Jak zorganizować spotkanie adaptacyjne w sytuacji reżimu sanitarnego.


Materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy:

 • wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego,

 • raport z ewaluacji wewnętrznej,

 • podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • kontrola dokumentacji nauczyciela - podsumowanie, arkusz,

 • prezentacja z webinarium.

Webinarium poprowadzi Anna Zabielska. Współprowadzi - Izabela Leśniewska. Obie panie są trenerkami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl