<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 16 czerwca 2021.

Stan prawny na 15 czerwca 2021.

Szanowni Państwo, dyrektorzy, wicedyrektorzy, urzędnicy oświatowi.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO podczas którego prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji obowiązków związanych z zamykaniem roku szkolnego.

Poruszone zostaną w szczególności zagadnienia:

 • klasyfikacja, promocja, egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające,

 • wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego,

 • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

 • świadectwa i arkusze ocen,

 • dzienniki, dokumentacja szkolna, w tym klasówki, sprawdziany – praktyka kontroli i monitorowania, przechowywanie, archiwizowanie,

 • sprawozdania nauczycieli – roczne podsumowanie realizowanych zadań,

 • podsumowanie pracy zespołów nauczycielskich,

 • organizacja zakończenia zajęć dydaktycznych – refleksja z obostrzeniami w tle,

 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych na następny rok szkolny,

 • zajęcia wspomagające uczniów,

 • wnioski dyrektora o nagrody dla nauczycieli – opiniowanie przez RP.
   

Uczestnicy w materiałach otrzymają m.in.:

 • prezentację prowadzących,

 • dostęp do zapisu wideo ze szkolenia,

 • przykłady sprawozdań nauczycieli,

 • uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji, stypendiów,

 • przykładowe wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego,

 • krótki terminarz zadań na ostatni tydzień sierpnia,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   

Prowadzą trenerzy OSKKO, wieloletni dyrektorzy: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.

Materiały szkoleniowe oraz zapis wideo udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Na wskazany adres e-mail prześlemy zaświadczenia o uczestnictwie.

Koszt szkolenia wynosi 95 zł za jedną osobę oraz 50 zł za każdą następną osobę z tej samej szkoły/placówki.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl