<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szanowni Państwo, dyrektorzy, wicedyrektorzy, urzędnicy oświatowi.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO podczas którego prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji obowiązków związanych z zamykaniem roku szkolnego.

Poruszone zostaną w szczególności zagadnienia:

 • klasyfikacja, promocja, egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające,

 • wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego,

 • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

 • świadectwa i arkusze ocen,

 • dzienniki, dokumentacja szkolna, w tym klasówki, sprawdziany – praktyka kontroli i monitorowania, przechowywanie, archiwizowanie,

 • sprawozdania nauczycieli – roczne podsumowanie realizowanych zadań,

 • podsumowanie pracy zespołów nauczycielskich,

 • organizacja zakończenia zajęć dydaktycznych – refleksja z obostrzeniami w tle,

 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych na następny rok szkolny,

 • zajęcia wspomagające uczniów,

 • wnioski dyrektora o nagrody dla nauczycieli – opiniowanie przez RP.
   

Uczestnicy w materiałach otrzymają m.in.:

 • prezentację prowadzących,

 • dostęp do zapisu wideo ze szkolenia,

 • przykłady sprawozdań nauczycieli,

 • uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji, stypendiów,

 • przykładowe wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego,

 • krótki terminarz zadań na ostatni tydzień sierpnia,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   

Prowadzą trenerzy OSKKO, wieloletni dyrektorzy: Izabela Leśniewska i Ryszard Sikora.


Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień.

Dostępne są dwie opcje uczestnictwa:

Opcja I (standardowa): koszt szkolenia wynosi 95 zł za jedną osobę oraz 50 zł za każdą następną osobę z tej samej szkoły/placówki. Jest to opcja odpowiednia, kiedy uczestniczy jedna lub kilka osób z placówki. Nagranie z webinarium będzie dostępne przez tydzień od udostępnienia.

Opcja II (specjalna): wersja dla całych rad pedagogicznych, koszt 950 zł. Opcja obejmuje udział w spotkaniu na żywo jednej osoby, a także dostęp całej rady pedagogicznej do nagrania szkolenia aż do końca czerwca. Wystawione zostaną także zaświadczenia imienne o udziale w szkoleniu dla wszystkich członków rady (w tym celu prosimy o wpisanie imion i nazwisk w polu Uwagi na formularzu zgłoszeniowym lub przesłanie ich mailowo na adres biuro@oskko.edu.pl).

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/koniec-roku-2021)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl