<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

OSKKO zaprasza na szkolenie dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych, podczas którego porozmawiamy o tym, jak stawiać czoła bieżącym, trudnym sprawom oraz jednocześnie realizować planowe zadania dyrektora szkoły.

Prowadzą: Ewa Halska i Izabela Leśniewska, OSKKO.

Podczas szkolenia zajmiemy się m.in. zagadnieniami:

  • aktualizacja prawa oświatowego, ze szczególnym akcentem położonym na te, które pojawiły się w ostatnich chwilach - po decyzji rządu o edukacji zdalnej klas starszych; uporządkujemy zadnia związane z COVID-19,

  • zadania dyrektora w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli: czy nauczyciele składają wnioski, jak rada pedagogiczna zaplanowała doskonalenie na ten rok (przykład uchwały), to, że plan można zmieniać w trakcie roku i czasem warto, refleksja o tym jak modyfikować doskonalenie,

  • refleksja o codziennym wsparciu nauczycieli, które wynika z relacji międzyludzkich i potrzeby budowania zespołu,

  • pragmatyka zawodowa – sprawy kadrowe, szczególnie wz. z zatrudnianiem na zastępstwo, zmianami pracowników w trakcie roku szkolnego; powiemy o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas określony itd.; poruszymy sprawę zatrudniania osób z zewnątrz - na jakiej zasadzie mogą do szkoły wejść inne osoby, niezatrudnione przez szkołę, by wspomóc pracę szkoły związaną z COVID-19; są tu liczne zagrożenia, należy rozwiązać związane z nimi problemy prawne,

  • wykonywanie zadań związanych z kierowaniem, administrowaniem i zarządzaniem jednostką oświatową (m.in. prowadzenie ewakuacji, problemy związane z kwarantanną i wykonywaniem pracy, regulamin pracy zdalnej, ochrona danych wobec pracy na prywatnym komputerze itd.,

  • jak w ogóle dzisiaj realizować nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, gdy priorytetem staje się w miarę stabilne funkcjonowanie szkoły i nauczycieli, wsparcie, łagodzenie stresu?

  • z ostatniej chwili - tuż przed szkoleniem odniesiemy się do najnowszych zmian narzucanych przez MEN.

Uczestnicy otrzymają, drogą elektroniczną, materiały ze szkolenia, w tym praktyczne dokumenty i regulacje z praktyki dyrektora realnej szkoły, m.in takich, jak: wniosek nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia, wniosek o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, protokół dot. przeprowadzonej ewakuacji w szkole; pokażemy jak tworzyć dokumenty kierowane do Sanepid, zasady pracy zdalnej i inn.

Prezentowane materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają również prezentację prowadzącej i dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dla osób niebędących Członkami OSKKO lub nie mającym opłaconej składki członkowskiej: udział w webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, kosztuje 95 zł.

UWAGA: zgodnie z zapowiedziami, to jesienne szkolenie dla Członków OSKKO, którzy opłacają regularnie składki członkowskie, jest bezpłatne.


Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Jesienne-wsparcie-dyrektora3)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266,

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, 508-377-510,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl