<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 23 września 2021.

Stan prawny na 22 września 2021.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, poświęcone bieżącej dokumentacji (listopad-grudzień) i jej odchudzaniu do niezbędnego minimum.   

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor przedszkola Anna Zabielska. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska.

W programie:

1.    Jak sprawować nadzór pedagogiczny w obecnej sytuacji, gdy na wszystko brak czasu (nowy plan nadzoru i nadzór bieżący). Plan nadzoru autorki i omówienie nadzór bieżący (arkusz nadzoru dyrektora).

2.    Podstawa programowa – co naprawdę i jak należy monitorować. Omówimy arkusz monitorowania podstawy z praktyki Autorki.

3.    Dokumentacja pracy nauczyciela – czyli daj żyć dyrektorze…. Jak unikać zbędnej dokumentacji? Autorka sporządziła listę kontrolną wymaganych dokumentów – to co nauczyciel musi mieć – i co zupełnie wystarczy.

4.    Co z tą diagnozą? Co naprawdę musimy zrobić… Rozwiejemy w tej sprawie wątpliwości, wskażemy rozwiązania i podstawę prawną. Postarajmy się uniknąć masy roboty.

5.    Krótko o pomocy psychologiczno–pedagogicznej (dziecko z orzeczeniem, dokumentacja wymagana rozporządzeniem). Pokażemy wzory dokumentów, np. dziecka z orzeczeniem. Jak prowadzić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – logopeda, psycholog itp.

6.    Dokumentacja jesienna – lista kontrolna tego, co musimy mieć koniecznie – wzory dokumentów.

7.    Dokumentacja w przypadku COVID-19 w przedszkolu – schemat postępowania. Niezbędne dokumenty, kogo zawiadomić, w jakiej kolejności itd.

8.    BHP a COVID. Wzory pism dla pracowników, ocena ryzyka zawodowego.

9.    Aktualizacja prawa oświatowego. Akty prawne na dziś.

10. Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają: narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą wzory dokumentów, m.in. plan nadzoru pedagogicznego, przykład planu pracy, przykład wpisów do dziennika, inne dokumenty pomocne w sprawowaniu nadzoru.

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl