<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, poświęcone bieżącej dokumentacji i zadaniach dyrektora szkoły w listopadzie i grudniu 2020.

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły Izabela Leśniewska. Udział w szkoleniu weźmie również Anna Zabielska.

W programie:

  • analiza zadań szkoły/dyrektora w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania – co musi być (prawo), a co może (praktyka), w tym prowadzenie dzienników lekcyjnych podczas edukacji zdalnej, przykłady zapisów w sytuacjach kryzysowych (uczeń nieobecny podczas NI, zerwanie połączenia w trakcie zajęć, konieczność zrealizowania innych zajęć niż zaplanowane itp.),

  • praktyka poszukiwania uczniów „zdalnie zagubionych”,

  • aktualności covidowe, czyli jak organizujemy zdalną edukację (uczniowie z orzeczeniem, uczniowie którzy nie mają warunków… i co to znaczy), zebrania z rodzicami, praca świetlicy szkolnej, konsultacje dla klas ósmych, praca np. nauczycieli wychowania fizycznego, organizacja zastępstw – przykłady praktycznych rozwiązań,

  • rozliczanie pracy nauczycieli – sprawozdania, karty monitorowania itp. czy zdalna aktywność dyrektora – praktyka obserwacji/monitorowania zajęć jako szybkie zbieranie informacji o jakości pracy zdalnej,

  • klasyfikacja śródroczna… czy trzeba zmieniać statut?

  • pracownicze plany kapitałowe – terminy i zadania dyrektor,

  • aktualności prawne,

  • pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymają m.in. przykładowy arkusz szybkiego monitorowania/obserwacji zajęć zdalnych, porozumienie (z ZZ) w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, protokół z zebrania - powołanie reprezentacji osób zatrudnionych na potrzeby wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) – w placówkach, gdzie nie działają związki zawodowe, oświadczenie rodziców uprawniające do korzystania z zajęć opiekuńczych w szkole.

Materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania webinarium, prezentację prowadzącej oraz wzory dokumentów. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/dokumentacja-dyrektora-szkoly)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl