<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, poświęcone bieżącej dokumentacji (listopad-grudzień) i jej odchudzaniu do niezbędnego minimum.   

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor przedszkola Anna Zabielska. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska.

W programie:

 1. Podstawa programowa – co naprawdę i jak należy monitorować. Omówimy arkusz monitorowania podstawy z praktyki Autorki.

 2. Planowanie w przedszkolu – prosto, szybko, efektywnie. M.in. schemat planu pracy grupy przedszkolnej.

 3. Dokumentacja pracy nauczyciela – czyli daj żyć dyrektorze…. Jak unikać zbędnej dokumentacji? Autorka sporządziła listę kontrolną wymaganych dokumentów – to co nauczyciel musi mieć – i co zupełnie wystarczy.

 4. Jak sprawować nadzór pedagogiczny w obecnej sytuacji, gdy na wszystko brak czasu (przypomnienie planu nadzoru i nadzór bieżący). Przypomnimy plan nadzoru autorki i omówimy nadzór bieżący (arkusz nadzoru dyrektora).

 5. Co z tą diagnozą? Co naprawdę musimy zrobić… Do dziś pokutuje wśród nas przekonanie, że nauczyciel musi przeprowadzić pedagogiczną diagnozę dzieci sześcioletnich na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole. Rozwiejemy w tej sprawie wątpliwości, wskażemy rozwiązania i podstawę prawną. Postarajmy się uniknąć masy roboty.

 6. Krótko o pomocy psychologiczno–pedagogicznej (dziecko z orzeczeniem, dokumentacja wymagana rozporządzeniem). Pokażemy wzory dokumentów, np. dziecka z orzeczeniem. Jak prowadzić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – logopeda, psycholog itp.

 7. Dokumentacja na koniec listopada – lista kontrolna tego, co musimy mieć koniecznie. M.in. ewakuacja – wzór dokumentu.

 8. Dokumentacja w przypadku COVID-19 w przedszkolu – schemat postępowania. Niezbędne dokumenty, kogo zawiadomić, w jakiej kolejności itd.

 9. BHP a COVID. Wzory pism dla pracowników, ocena ryzyka zawodowego.

 10. Pracownicze plany kapitałowe. Co powiedzieć pracownikom? Wzory pism.

 11. Aktualizacja prawa oświatowego. Akty prawne na dziś.

 12. Pytania i odpowiedzi.

Prezentowane materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają również prezentację prowadzącej i dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/dokumentacja-dyrektora-przedszkola)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom.: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl