<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na szkolenie narzędziowe - webinarium, w którym zostaną omówione praktycznie zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczycieli. Ze względu na ogromne zainteresowanie szkoleniem dot. awansu (28 maja udział wzięło ponad 700 osób), zapraszamy na drugą edycję webinarium – zaktualizowanego o pytania zadane nam po poprzednim spotkaniu.

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, Prezes Zarządu OSKKO Ewa Halska. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska.

Dyrektorzy mieli w tym roku mało czasu na zajęcie się tym problemem, dlatego przygotowaliśmy szkolenie narzędziowe, mające pomóc jak najskuteczniej uporać się z dokumentacją.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie zadań dyrektora związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem II i III etapu procesu uzyskani stopnia awansu zawodowego, czyli czasu od zakończenia stażu do otrzymania kolejnego  stopnia awansu nauczyciela w aktualnym stanie prawnym. Podczas webinarium omówione zostaną działania dyrektora wpisujące się w procedurę uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z przykładami druków, które są związane z wymagane w procedurze awansowej.

Podczas webinarium omówione zostaną działania dyrektora wpisujące się w procedurę uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z przykładami druków, które są związane z wymagane w procedurze awansowej.
Zostaną przedstawione przykładowe druki niezbędne w prowadzeniu procedury administracyjnej, w tym m.in:

  • protokoły analizy formalnej oraz z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej,

  • wezwanie do usunięcia braków formalnych,

  • decyzja dyrektora w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej,

  • zawiadomienia: nauczyciela oraz obserwatorów o posiedzeniu Komisji,

  • zawiadomieniu o prawie wglądu w akta sprawy.

Przedstawione również zostaną propozycje przykładowych zapisów oceny dorobku zawodowego na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela.

Uczestnicy otrzymają - drogą elektroniczną - ww. materiały ze szkolenia (w tym ww. druki, protokoły itd.), prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

W tej edycji webinarium uczestnicy otrzymają dodatkowy dokument - opracowanie najczęściej zadawanych podczas i po szkoleniu pytań.

Koszt udziału w webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Awans-zawodowy2)

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl