<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Szkolenie poświęcone jest arkuszowi organizacji pracy.

Webinarium prowadzą Ewa Halska i Izabela Leśniewska.
 

Zagadnienia:

 • Arkusz organizacji w prawie oświatowym, w tym zadania i terminy obowiązujące dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej; praktyka realizacji w szkole.

 • Regulacje prawne dotyczące ramowych planów nauczania, dodatkowych zajęć edukacyjnych, organizacji religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego, kwalifikacji nauczycieli itp.

 • Arkusz organizacji/aneksy a opinie rady pedagogicznej, związków zawodowych.

 • Zatwierdzenie arkusza a wypowiedzenia.

 • Nauczyciel na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia a zapis w arkuszu organizacji.

 • Pensum nauczycielskie, pensum tzw. eklektyczne.

 • Arkusz organizacji a dostęp do informacji publicznej.

 • E-arkusz a dane, do których mają dostęp organy prowadzące.

 • Wnioskowanie o dodatkowe godziny, np. dla logopedy, psychologa.


Uczestnicy otrzymają materiały
w formie elektronicznej, m.in.:

 • Uchwałę opiniującą rady pedagogicznej dotyczącą propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Wyrok sądu w sprawie dostępu do informacji publicznej – arkusz organizacji.

 • Przykład zanonimizowanego arkusza organizacji.

 • Informacja dla pracownika – informacja o ograniczeniu zatrudnienia, o zmianie stanowiska pracy w trybie art. 18 KN.
   

Prowadzące są trenerkami o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 

Materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania webinarium, prezentację prowadzącej oraz wzory dokumentów. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Przewidywany czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/arkusz-organizacji-pracy)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl