AKTUALIZACJA:

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na skierowane przez OSKKO stanowisko ws. zakresu szczepień pracowników oświaty przeciw COVID-19:


Szanowny Pan
Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek.

W obliczu potrzeby zapewnienia uczniom szkół i wychowankom przedszkoli opieki i nauki, wsparcia rodziców w powrocie do pracy, zachodzi potrzeba ochrony pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pracujących w bezpośrednim kontakcie z uczniami.

Wobec tego wnioskujemy o objęcie szczepieniem, wraz z nauczycielami, pracowników obsługi i administracji pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – którzy działają w kontakcie z uczniami i podopiecznymi.

Uzasadnienie:

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkół podstawowych, a także innych typach placówek oświatowych, pracownicy obsługi, tj. m.in. woźne (uwzględnione w systemie zapisów), obsługa, pracownicy bloków żywieniowych i inn. mają bezpośredni, bliski i codzienny fizyczny kontakt z dziećmi. W trakcie czynności higienicznych, obsługowych,  są w wysokim stopniu zagrożeni zakażeniem wirusem Covid-19. Zakażenia, wyjątkowo wysoka zachorowalność, a co za tym idzie - absencja tych pracowników stanowi słaby punkt powrotu szkół i przedszkoli do normalnego działania.

Apelujemy o zweryfikowanie planów szczepień, objęcie wszystkich ww. pracowników administracji i obsługi szczepieniami, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i – co za tym idzie – bezpieczeństwo uczniów i wychowanków, a także dorosłych członków ich rodzin, by mogli jak najszybciej wrócić do pracy i normalnego życia.

Wyrażając uznanie dla wysłuchania postulatów środowiska oświatowego ws. szczepień nauczycieli, a także uwzględnienia woźnych przedszkolnych apelujemy o pilne odniesienie się do ww. stanowiska.

Pozostajemy do dyspozycji, ws. konsultacji omawianej sprawy - z poważaniem:
ok. 6500 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.