AKTUALIZACJA:

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na skierowane przez OSKKO i ZNP wspólne stanowisko ws. możliwości wprowadzenia hybrydowej edukacji przez dyrektorów szkół i placówek. Niestety nie uzyskaliśmy oczekiwanej i potrzebnej reakcji MEiN:


W dn. 19 stycznia 2021 r. dwie organizacje oświatowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty - podjęły wspólne stanowisko, mające na celu usprawnienie zarządzania szkołami podczas epidemii w Polsce.

Stanowisko złożono w tym samym dniu w Ministerstwie Edukacji i Nauki: