<<< powrót do strony głównej OSKKO

 


Relacje rówieśnicze dzieci z innych
kręgów etnicznych/kulturowych.
Badanie prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego i dr hab. Piotra Plichty przy współpracy z OSKKO.


 Szanowna Pani Dyrektor/ Szanowny Panie Dyrektorze


Rozpoczynamy szeroko zakrojone badania dotyczące relacji rówieśniczych w szkole dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych lub dzieci polskich rodziców, które wróciły do Polski po długim pobycie w innym kraju lub takie, które urodziły się i długo mieszkały za granicą.

Badania na tym etapie polegać będą na przeprowadzeniu wywiadów z dyrektorami i innymi pracownikami szkoły, np. pedagogami, nt. tego, jak wyglądają relacje rówieśnicze takich dzieci zarówno w pozytywnym kontekście jak i w sytuacjach, gdy przybierają one negatywnych charakter, np. w postaci przemocy, czy cyberprzemocy rówieśniczej. Interesują nas też rozwiązania stosowane w szkołach służące lepszej integracji takich dzieci oraz zapotrzebowanie szkół na wsparcie w tym zakresie. Docelowo wyniki będą służyć do konstrukcji narzędzia do badań ilościowych oraz wypracowania skutecznych rozwiązań wspierających integrację dzieci z tej grupy.

Planowane badania realizowane w ramach międzynarodowej sieci naukowej COST: CA18115 - "Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level" (opis akcji: https://www.cost.eu/actions/CA18115/#tabs|Name:overview).

Badania są w pełni anonimowe – w publikacjach nie będą podawane nazwy szkół, a wypowiedzi, gdy będą w nich identyfikujące dane zostaną zanonimizowane.

Nasze badania mają na celu rozpoznanie uwarunkowań silnych i słabych stron (sukcesów i porażek) w radzeniu sobie szkół z problemem zaburzeń relacji, w tym przemocy rówieśniczej, związanych z obecnością w nich uczniów z innych państw/kultur lub dzieci polskich urodzonych/wychowanych za granicą, które wróciły do Polski. Interesuje nas pogłębiony oddolny obraz sytuacji, dlatego pytania mają charakter otwarty, a ważne dla nas są wszystkie wątki przez Państwa opisane.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. W razie potrzeby służymy wyjaśnieniami
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu
Dr hab. Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski
Adres kontaktowy: bullyingmigracja@gmail.com


A tu jest strona na którą należy zajrzeć, aby wziąć udział w badaniu. Zachęcamy.

https://www.interankiety.pl/i/8WjBKk3W?fbclid=IwAR0g8CGyUQb26tak9bBBhpcm1rP0qzNsixKFPHGM9ihPGf-LOp56X6MLAMU

 

Uwaga: termin wypełnienia ankiety to 12 grudnia.

Bardzo prosimy o udział.