³apa

Wroc³awskie Krasnale


 Konkurs ³apania wroc³awskich krasnali zdecydowanie wygra³ Bartek z Nówk± i Jarkiem.

 

101_1442 101_1443 101_1447 101_1449 101_1450 101_1452 101_1453 101_1454 101_1455 101_1456 101_1457 101_1459 101_1461 101_1469 101_1471 101_1472 101_1473 101_1474 101_1476 101_1477 101_1479 101_1493 101_1424 101_1428 101_1430 101_1431 101_1434 101_1435 101_1436 101_1440 101_1441