<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

W związku z rozpoczętym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sporem zbiorowym, którego przedmiotem jest "żądanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł w stosunku do stanu z dn. 1 stycznia 2019 r.", oświadczamy, że w pełni rozumiemy i popieramy oczekiwania płacowe nauczycieli, co dwukrotnie udowodniliśmy w swych stanowiskach.

Uzasadnienie naszej postawy znajduje się w stanowisku OSKKO z dn. 15.01.2019, w którym wyjaśniamy:

"Ze względu na głosy środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół, jednoznacznie wskazujące na wieloletnie niedoinwestowanie najważniejszego zasobu oświaty, tj. kadry pedagogicznej, co owocuje powrotem negatywnej selekcji do zawodu nauczycielskiego i demotywację zatrudnionych już nauczycieli, sprzeciwiamy się takiemu traktowaniu kluczowego dla przyszłości państwa zawodu i rekomendujemy gruntowną zmianę postępowania państwa w tej sprawie oraz podtrzymujemy nasze stanowisko z dnia 12 marca 2018 r., złożone w MEN. Ponieważ w minionym roku nadal nie zostały rozwiązane problemy płacowe w edukacji, bez zmian informujemy, że widzimy potrzebę odczuwalnego podwyższenia płac nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – wysokości nie mniejszej niż 1000 zł brutto na każdy etat. Dalsze zaniedbywanie potrzeb kadrowych oświaty prowadzi do coraz niższej jakości edukacji, opartej na wysoko zmotywowanych, wykształconych, ciągle się doskonalących nauczycielach oraz dyrektorach. Wobec rosnących wymagań cywilizacyjnych, trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, powinien być to zawód szczególnie wspierany przez modernizujące się państwo. Proponowane kwoty wynagrodzenia są nieodpowiednie dla osiągnięcia powyższych celów."