29 stycznia 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

  

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższych
projektów rozporządzeń.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji
 


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 18.02.2018.

Pobierz stanowisko OSKKO