POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Prezentacja programów nagrodzonych w „Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”. Wręczenie nagród. Spotkanie z autorami, prezentacja programów.
Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Przedszkole nr 412 w Warszawie, ul. Pala Telekiego 8.
Adres konkursu: http://www.codn.edu.pl/Konkurs_na_najlepsze_programy_wychowania_przedszkolnego
W czwartkowe przedpołudnie w nowym budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi na warszawskim Ursynowie zostali powitani: patron konkursu - Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, gospodarze, organizatorzy „Konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego” - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, członkowie komisji konkursowej, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursu i uczestnicy kongresu oraz pozostali uczestnicy spotkania.

Członek Kapituły konkursu, p. Grażyna Czetwertyńska w podsumowaniu przedstawiła założenia konkursowe i podkreśliła wysoki poziom programów wyłonionych w konkursie, zaznaczając, że każdy z nich sytuował w centrum dziecko. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością nowej podstawy programowej oraz umiejętnością dostosowania jej do nowych realiów społecznych, organizacyjnych i programowych. Każdy z programów miał swoje dobre strony, stąd duży problem w wyborze programu najlepszego. P. Czetwertyńska zaznaczyła również świadomość tego, że ostatecznie program i tak program kształtuje się w ciągu pracy nauczyciela, który może się z nim utożsamić, może go również pozytywnie zmodyfikować.

Następnie wygłosiła kilka słów o zwycięskich programach: „to znakomite propozycje, to koncepcje opierające się na kilku wartościach, m. in. zapewniania realizacji potrzeb dziecka”. Mówiła o tym, że programy kładły nacisk na uczenie się dzieci przez zaangażowanie, odwoływanie się do tego, co jest ważne oraz do mądrych koncepcji pedagogicznych. 

Przewodniczący komisji konkursowej, Bogusław Śliwerski wraz z minister Katarzyną Hall wręczyli laureatom nagrody, po czym nastąpiła prezentacja nagrodzonych prac.

 

I nagroda (równorzędna):

1.    Dobry start przedszkolaka - Moniki Rościszewskiej-Woźniak.

Jego nowatorskie rozwiązania mogą być szczególnie przydatne dla organizatorów małych form wychowania przedszkolnego, a tym samym bardzo przydatne w tworzeniu możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i wspomagania innowacyjnych rozwiązań wśród nauczycieli. Program, oparty o koncepcję filozoficzną Lilian Katz, wymaga od nauczyciela plastyczności, aktywności a także otwartości na dziecko i rodzica. 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Dobry start przedszkolaka - Monika Rościszewska-Woźniak 

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: "Dobry start przedszkolaka" Monika Rościszewska – Woźniak 

2.    „Zanim będę uczniem” - Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.

Program został oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi, który może być realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. Znakomicie skonstruowano program, wykazując w nim nowe rozwiązania treściowe w zgodzie z nową podstawą programową. Autorki opierają się na współczesnej myśli pedagogicznej odwołując się jednocześnie do historii. Ten program, o bardzo prostej konstrukcji, doskonale nadaje się do pracy w grupach dzieci zróżnicowanych wiekowo, ponieważ dzieci tu traktowane są w kategorii ich poziomu rozwoju a nie wieku metrykalnego. 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Zanim będę uczniem - program - Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała  

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: „Zanim będę uczniem” Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała 

II nagroda:

3.    „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” - Renaty Czekalskiej, Aleksandry Gaj, Barbary Lauby, Joanny Matczak. Anny Piecusiak, Joanny Sosnowskiej.

Program jest przykładem kreatywnej aktualizacji pedagogicznego podejścia montessoriańskiego do edukacji przedszkolnej z jednoczesnym wdrażaniem go w nowych realiach społecznych, organizacyjnych i programowych. Uznanie wzbudziła integralna koncepcja wielostronnego wychowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z pedagogiką Montessori zespołu nauczycielek z przedszkola w Łodzi. 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Odkryjmy Montessori raz jeszcze - Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska 

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak,  Joanna Sosnowska 

III nagroda

4.    Ku dziecku - Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej.

Jego autorki odwołały się do teorii inteligencji wielorakich, ponadto w programie jest obecne znaczące we współczesnej kognitywistyce podejście konstruktywistyczne do wychowania przedszkolnego. Istotne w tej koncepcji jest także wyeksponowanie przez autorki ośrodków zainteresowań 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Ku dziecku - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska 

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: „Ku dziecku” Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska 

Wyróżnienia

5.    „Od przedszkolaka do pierwszaka” - Iwony Brody.

W związku z uwzględnieniem przez autorki - w rozwiązaniach programowo metodycznych - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka jest dyrektorem przedszkola w Zawierciu, dla której inspiracją była myśl: „Chaos – nie, spokój, równowaga, harmonia – tak”. 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Od przedszkolaka do pierwszaka - Iwona Broda 

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda 

6.     „Nasze przedszkole” - Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej.

Za stworzenie nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w spełnianie zadań zawodowych, w tym także poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka. Podstawą tego programu jest transgresyjna teoria rozwoju człowieka, eksponująca wątek inności każdego dziecka i jego rozwijania się wg własnego programu rozwoju. 

Program, dostępny na stronie internetowej CODN: Nasze przedszkole - Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska 

Prezentacja programu przygotowana na spotkanie dostępna na stronie internetowej MEN: „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska  

Następnie głos zabrała Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall – patron konkursu i jego pomysłodawca. Przede wszystkim podziękowała ona organizatorom i gorąco zachęcała do lektury prezentacji, podkreślając, że powinna być to lektura obowiązkowa dla mediów (by dowiedziały się, co tak naprawdę dzieje się w przedszkolu).

Pani minister w swoim wystąpieniu zaakcentowała ogromną wagę nauki umiejętności koniecznych do funkcjonowania w dalszym życiu – a przedszkole właśnie to robi: „…to pierwszy krok w odnajdywaniu się w dalszej rzeczywistości”.

Wskazując na istotność przygotowanych programów, zaznaczyła możliwość ich modyfikacji przez każdego, kto zechce z nich skorzystać. Była ucieszona sposobnością bezpośredniego spotkania z autorkami programów. Pani K. Hall uważa, że tego rodzaju konkursy mogą być „przeniesione” na wyższe etapy edukacji ze względu na ich ogromną przydatność i wagę, a opracowanie programu jest właściwie początkiem pracy nauczyciela, bo teraz dopiero program będzie wdrażany i modyfikowany w bezpośrednim zetknięciu z dzieckiem. 

Na zakończenie swego wystąpienia pani minister przekazała wszystkim życzenia satysfakcji z korzystania z nagrodzonych programów i wprowadzania ich w życie oraz radości z jak najlepiej wychowanych i przygotowanych do życia przedszkolaków. 

Uczestnicy spotkania, w bezpośrednim kontakcie z laureatami konkursu składali im gratulacje, wymieniali się opiniami i zadawali pytania dotyczące programów.


(sprawozdanie: Benigna Pietrusewicz, OSKKO)