POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Elektroniczny dziennik lekcyjny – dynamika (r)ewolucyjna,
Marek Konieczniak, ekspert firmy Vulcan. Prezentacja do pobrania

„Edukacja nie lubi rewolucji” - tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Marek Konieczniak reprezentujący firmę Vulcan. Zmiany w szkolnictwie powinny się odbywać na drodze ewolucji, jako ciągły proces generujący powolne zmiany. Mimo iż sposób przekazywania wiedzy odbywa się w sposób tradycyjny, szkołę bezpośrednio dotyka rewolucja cyfrowa czyli informacyjna.
Prelegent zastanawia się jak pogodzić ewolucyjny charakter szkoły z rewolucyjnymi zmianami w świecie technologii informacyjnych. Stawia tezę, że współczesna szkoła jest pełna kontrowersji, jest miejscem przekazywania wiedzy a jednocześnie brak w niej przestrzeni na samorefleksję. Technologia informacyjna jest tego przykładem – weszła do szkół nie jako środek, tylko przedmiot.
Sugerując systemowe postrzeganie znaczenia cyfrowej rzeczywistości, zastanawia się czy w obecnej strukturze na poziomie szkoły możliwa jest innowacyjność i kreatywność. W systemowym ujęciu powinno się również myśleć o kształceniu umiejętności myślenia problemowego oraz nawyku samokształcenia.
Minister Edukacji USA w latach 2001-2005, Rod Paige wskazał jako problem jest ogólnoświatowy fakt iż „szkoły pozostają w swej większości niezmienione pomimo wielu reform i zwiększonych inwestycji w komputery i sieci”.

Technologie informacyjne w Polsce dryfują, podczas gdy świat ucieka do przodu. „Polska nie jest dobrze przygotowana aby budować społeczeństwo oparte na wiedzy” stwierdza się w raporcie Polska 2030 (str.234). Opracowane dokumenty programowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji takie jak Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polsce w roku 2013 oraz Plan Działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nowe technologie w Edukacji wytyczają tylko ramy działania. Oświata będąc złożonym systemem potrzebuje rozwiązań systemowych.

Propozycja e – dziennika to nowoczesne rozwiązanie i krok milowy do przodu w kierunku tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ona tylko element systemu edukacyjnego, który tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele, administracja szkolna i najbliższe otoczenie. Dziennik elektroniczny jako jedno z ogniw systemu szkolnego, ma ten system wspomagać i skracać czas poświęcany na podobne zadania wykonywane dotychczas w sposób tradycyjny. E – dziennik ma służyć uczniowi i wspomagać proces nauczania. Jako narzędzie posiada wiele funkcjonalności. Między innymi daje możliwość wydobywania danych trudno dostępnych w sposób tradycyjny takich jak np. zestawienie rytmiczności oceniania czy rozkład poziomu osiągnięć uczniów.

Kolejne zalety elektronicznego dziennika oraz jego praktyczne rozwiązania słuchacze mogli poznać podczas odbywających się w godzinach popołudniowych warsztatów.


Sprawozdanie: Joanna Jasiak, OSKKO.