POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Art 30a KN - wyznaczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego w praktyce.
Przemyślenia OP. na temat realizacji wymagań Art 30 KN. Janusz Pawłowski
, VULCAN. Prezentacja do pobrania. Samorząd rybnicki.

Czwartek 24.09.2009 r.

W drugim dniu kongresu przedstawiciele JST wzięli udział w bloku wykładów i warsztatów dotyczących jednorazowego dodatku uzupełniającego zapisanego w art. 30a Karty Nauczyciela. Spotkanie otworzył dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Marek Pleśniar.
Zgromadzeni przedstawiciele samorządów całego kraju wysłuchali następujących wykładów:

Art 30a KN - wyznaczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego w praktyce. Janusz Pawłowski, VULCAN.
 

Janusz Pawłowski przedstawił zapisy Karty Nauczyciela art. 30 – dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i art. 30a – jednorazowego dodatku uzupełniającego.

JST powinna zebrać wiele informacji, aby praktycznie wyznaczyć ten dodatek.
Informacje te powinny być zebrane formalnie do końca grudnia.

Można również zebrać je w układzie miesięcznym. Pozwoli to na analizę, umożliwiającą wczesne i w miarę dokładne oszacowanie wydatków i zobowiązań w ostatnich miesiącach roku, a także rozłożenie pracy związanej z gromadzeniem danych na cały rok, a nie na ostatnie dni grudnia.
Prelegent przedstawił stanowisko MEN, które szczegółowo interpretuje zapisy ustawy odpowiadając na większość zadawanych pytań dotyczących art.30a. Następnie podał praktyczne wskazówki pozwalające na wyliczenie dodatku uzupełniającego.

Przemyślenia Organu Prowadzącego na temat realizacji wymagań Art 30 KN. Przedstawia samorząd rybnicki.
 
Przedstawiciele Wydziału Edukacji miasta Rybnik przekazali kilka danych o swoim samorządzie. Rybnik jest miastem na prawach powiatu, 138 tys. mieszkańców, jest organem prowadzącym dla 84 zakładów budżetowych (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, specjalne, domy kultury i poradnia psych. – pedagogiczna. W zakładach tych pracuje ponad 2100 nauczycieli.

Przewidując duże trudności z wypłaceniem dodatku uzupełniającego zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy VULCAN celem omówienia możliwości wykorzystania systemów informatycznych do ustalenia średniego wynagrodzenia nauczycieli w Rybniku. W wyniku tego spotkania uruchomiono testową wersję platformy, która współpracowała z programem Płace Optivum. Dzięki platformie udało się przeprowadzić próbną symulację rozdziału dodatku wyrównawczego dla poszczególnych placówek z rozbiciem na konkretnego nauczyciela – efekt finalny to gotowa lista płac. Uzyskane dane pozwalają także na przeprowadzenie ciekawych analiz.

Wyciągnięto następujące wnioski:
 aby uzyskać oczekiwaną średnią nauczyciel powinien „wypracować” ok. czterech godzin ponadwymiarowych tygodniowo,
 przy panującym niżu demograficznym zapewnienie tej liczby godzin ponadwymiarowych powoduje ograniczenie zatrudnienia młodych nauczycieli – stażystów. W konsekwencji spowoduje to wzrost bezrobocia wśród nauczycieli,
 w przypadku braku zapewnienia godzin ponadwymiarowych JST zmuszone będą do wypłacania dodatków wyrównawczych, a przez to szukania oszczędności poprzez np. zwiększanie liczebności klas. Natomiast wzrost liczebności klas spowoduje obniżenie jakości kształcenia.
 
 


Sprawozdanie:
Anna Burec-Kobiałka, OSKKO.