POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Metoda edukacyjnej wartości dodanej - sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny pracy szkoły.
dr Roman Dolata
, koordynator zespołu badawczego EWD.


Słuchanie prezentacji zagadnień dotyczących EWD przez dr Romana Dolatę, pedagoga, pracownika Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie koordynatora merytorycznego zespołu badawczego EWD, to sama przyjemność. Myślę, że potwierdzą to zarówno obecni na wykładzie uczestnicy kongresu jak i wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać wykładów przy innych okazjach np. na tzw. „Szkołach EWD”.
Roman Dolata w krótkim wstępie przypomniał samą ideę Edukacyjnej Wartości Dodanej a następnie przeszedł do problemów wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Przypomniał, że wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:
- indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
- społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
- szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.
Wszystkie te czynniki, muszą być brane pod uwagę przy omawianiu opublikowanych pilotażowo przez Zespół EWD trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów.
Prelegent szczegółowo omówił sposób prezentowania wskaźników, budowy wykresu, sposobu powstawania elips i interpretowania ich położenia, a tym samym poprawnego odczytywania miejsca określonej szkoły w kontekście uzyskanych wyników egzaminu gimnazjalnego. Ważnym staje się również przekonanie organów prowadzących do korzystania z EWD a nie do porównywania średnich przy ustalaniu efektywności pracy podległych szkół.
Roman Dolata wielokrotnie odsyłał słuchaczy na strony www.ewd.edu.pl oraz www.cke.scholaris.pl, na których można znaleźć wyczerpujące informacje na poruszane tematy.
Z roku na rok zmienia się również budowa i sposób działania kalkulatora. Staje się on coraz doskonalszy, pozwala na generowanie różnych zestawień. Wszystko to ma na celu podniesienie użyteczności wyników egzaminacyjnych dla ewaluacji nauczania. Aby w pełni z tego korzystać, musi zaistnieć spójna koncepcja egzaminów, większa dydaktyczna czytelność wyników egzaminu, dostępność wartościowych danych o czynnikach pozaszkolnych wpływających na wyniki egzaminów. Jednakże, by to osiągnąć trzeba wypracować więcej dobrych instrumentów statystycznych oraz wyszkolić kompetentnych analityków.
Życzymy powodzenia całemu zespołowi badawczemu EWD!


Sprawozdawała .. ...., OSKKO.