POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Edukacja Europejska do roku 2020. Bernard de Groot
, Sanoma Learning & Literature. Prezentacja do pobrania

Drugi dzień Kongresu rozpoczął wykład Bernarda de Groot, przedstawiciela Sanoma Learning & Literature, na temat; „Edukacja Europejska do roku 2020”.

Wykład został wygłoszony w języku angielskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski. Wykładowca wskazał na zmiany, jakie zaszły w szybkim tempie, w ciągu ostatnich 10 lat i ich dysonans z tempem zmian w edukacji.

Blogi, komputery, telefony komórkowe to rzeczy których tak niedawno nie znaliśmy a dzisiaj nie możemy się bez nich obejść. Edukacja i nauka muszą nadążać za zmieniającym się światem. Niestety tak się nie dzieje. Jako przykład prelegent podał cykl produkcyjny serii podręczników trwający 10 do 15 lat, które używane są średnio przez 8 lat. Istnieje potrzeba planowania strategicznego w dziedzinie edukacji.

Powołując się na Arie de Geus – dyrektora planowania strategicznego firmy Shell, Bernard de Groot stwierdza, że problemem współczesnych organizacji jest koncentrowanie się na jednym celu i niezwracanie uwagi na sygnały docierające z zewnątrz. Stanowi to duże ograniczenie, bo koncentrując się tylko na jednym, nie jesteśmy w stanie robić nic innego. W planowaniu strategicznym współczesnych organizacji proponuje „ myślenie scenariuszami”. Wyższością zaproponowanej przez Geusa strategii jest fakt, iż nie doprowadza ona do jednego rozwiązania lecz daje kilka opcji do wyboru.


Wg opinii B. Groota zadaniem współczesnych nauczycieli powinno wyzwalanie w uczniach kreatywności a nie tylko dostarczanie wiedzy. Dlatego też przemyślenia wymaga sposób kształcenia uczniów w szkołach. Współczesny nauczyciel nie może działać samotnie lecz musi współpracować z innymi nauczycielami w zespole. B. de Groot w swoim wystąpieniu powołuje się również na badania Andreasa Schleichera – szefa Departamentu wskaźników i analiz OECD – PISA, w kontekście wysokich wyników uzyskiwanych przez Finlandię. Wg Schleichera obecny model edukacji jest mocno nieefektywny, ponieważ wtłacza każdego ucznia w te same działania. W dzisiejszym świecie jest coraz większy popyt na umiejętności. W związku z tym, indywidualizując działania, trzeba wykorzystać potencjał każdego dziecka. Nauczyciele muszą znać cel swej pracy z uczniami i wiedzieć jakimi sposobami ten cel osiągnąć. Rola nauczycieli nie powinna się ograniczać tylko i wyłącznie do dostarczania wiedzy.

Bernard de Groot jest zaintrygowany wizją uczenia przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej, Panią Katarzynę Hall. Szczegóły rozmowy przeprowadzonej z Panią minister zostały zaprezentowane w krótkim filmie. Katarzyna Hall uważa, że kluczem do sukcesu jest wolność nauczycieli w układaniu planów i programów oraz w wyborze metod i narzędzi. W polskiej szkole to na ogół uczniowie obserwują jak pracuje nauczyciel a nie nauczyciele obserwują jak pracują uczniowie. I to należy zmieniać.
 

Na zakończenie Bernard de Groot postawił wyzwanie dla współczesnych szkół i nauczycieli;
- ucząc powinniśmy myśleć o szkole i uczniach w roku 2020,
- zmianom przewodniczą dyrektorzy szkół,
- w sercu zmian są dyrektorzy i nauczyciele.

Sprawozdanie: Joanna Jasiak, OSKKO.