POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Pomoc psychologiczna on-line w systemie promocji zdrowia psychicznego w szkołach
.
Bassam Aouil, Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy. Prezentacja do pobrania
W Erze Cyfrowej, otworzyły się nowe możliwości w zakresie promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji. Działalność w tej dziedzinie za pomocą on-line jest bardziej efektywna niż stosowanie tradycyjnych metod, tj. docieranie do potrzebujących  za pomocą ulotek, plakatów itp. 

Dlaczego Internet stał się ważny w promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji?.  Po pierwsze jest to nowoczesny sposób w relacji i komunikacji, pozbawiony barier. Stanowi także bogate źródło wiedzy i informacji. Jest powszechnie dostępny, a forma przekazu wiedzy i informacji akceptowana przez wszystkich.  Internet pozwala także na nieosiągalne poprzez inne media poszerzenie terenu działań w zakresie profilaktyki, poradnictwa i wsparcia psychospołecznego nie tylko w wygodnej i komfortowej atmosferze ale i przy zachowaniu przez szukającego pomocy - anonimowości 

Jakie usługi psychologiczne oferowane są w Internecie?. Dotychczasowe to:

  • Serwery informacyjne i edukacyjne

  • Serwery usługowe (poradnictwo, wsparcie, terapia itp.)

  • Portale informacyjno-edukacyjne i konsultacyjno-doradcze adresowane do konkretnej grupy społecznej, łączące usługi w zakresie doradztwa psychologicznego, informację i wiedzę (np.www.psycho-help.pl uruchomiony we wrześniu 2009 r.).

Psycho-help.pl powstały przy Centrum Pomocy Psychologicznej  i Psychoedukacji jest skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców (w Kujawsko-Pomorskiem). Jeśli któryś z członków społeczności szkolnej ma problem, zwraca się mejlowo z pytaniem do superwizora w Centrum. Potem pytanie, w zależności od tego, jaki problem został poruszony, kierowane jest odpowiednio do: pedagoga, psychologa, lekarza, prawnika, policjanta, strażnika.

 

Odpowiedź wraca do superwizora, a za jego pośrednictwem kierowana jest na skrzynkę pytającego. Czas od zadania pytania do udzielenia odpowiedzi zamyka się w  48 godzinach. 

Poradnictwo korespondencyjne jest skuteczne, gdyż:

  • porada pojawia się w momencie, gdy odbiorca jest gotowy do jej przyjęcia

  • jest wygodne i daje poczucie anonimowości

  • podczas formułowania pytania lub problemu, pozwala piszącemu na jego analizę i autorefleksję

Sprawozdanie: Ewa Bergtraum, OSKKO.