Do strony głównej OSKKO Sponsorzy Sprawozdanie Moduł Dyrektorski Moduł Samorządowy Środa 27.09.06 Czwartek 28.09.06 Piątek 29.09.06 Materiały

Fotografie

I KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
I Congress of Management in Education
OSKKO, ŁÓDŹ – 27-29.09.2006

Referaty Sponsorów organizatora

W trosce o  jakość szkoły
Dziennik Optivum 2, nowoczesne narzędzie zastępujące tradycyjny dziennik lekcyjny
Lesław Otręba
, VULCAN;  Adam Jankowski, Nowa Era

Nowoczesne narzędzie zastępujące tradycyjny dziennik lekcyjny. Kwintesencja kilkuletnich doświadczeń setek szkół w Polsce. Może być używany na bieżąco (on-line, w trakcie zajęć) przez wszystkich nauczycieli równocześnie w całej szkole – zarówno pojedynczej, jak i w zespole. Może także służyć każdemu wychowawcy do archiwizacji (off-line, poza zajęciami) ocen i frekwencji uczniów jego oddziału w celu przekazywania ich rodzicom oraz sporządzania zestawień i wydruków, jak również każdemu nauczycielowi, jako dziennik prowadzonych przez niego zajęć.
• Za pomocą współpracującej witryny internetowej przekazuje rodzicom uczniów oceny, frekwencje, tematy lekcji, zapowiedzi zadań, uwagi o uczniach oraz komunikaty.
• Sporządza w dowolnym momencie papierowe kopie stron tradycyjnego dziennika lekcyjnego.
• Pozwala operować rozkładami materiału nauczania, które nauczyciele tworzą samodzielnie lub pobierają z witryn wydawców programów nauczania współpracujących z Dziennikiem. Nauczyciele z różnych szkół mogą wymieniać się opracowanymi rozkładami, korzystając z internetowej biblioteki prowadzonej przez VULCAN. Tematy lekcji wiązane są z zagadnieniami składającymi się na rozkład materiału, dzięki czemu w każdej chwili nauczyciel może sprawdzić stopień realizacji wybranego przez siebie programu nauczania. Dyrektor może to zrobić w odniesieniu do każdego nauczyciela. Dziennik wyposażono w rozkłady materiału wydane przez wydawnictwa Nowa Era oraz Rożak.
• Dopuszcza rozmaite sposoby oceniania. Skale wewnątrzszkolne mogą być także nieliniowe. Możliwe jest ocenianie punktowe z kumulacją punktów w okresach klasyfikacyjnych. Dopuszcza komentowanie ocen oraz ich wielokrotne poprawianie z zapamiętywaniem historii zmian. Oceniane zadania są kategoryzowane i ważone.
• Zapewnia nauczycielowi zdalny dostęp (np. z domu) do centralnej bazy danych w szkole.
• Synchronizuje dane ze szkolną ewidencją uczniów – Sekretariatem Optivum, skąd oprócz danych osobowych uczniów przejmuje organizację oddziałów wraz z ich planami nauczania na każdy rok szkolny. Z innymi aplikacjami wymienia dane w formacie SOU (standard opisu ucznia) coraz szerzej stosowanym przez wielu producentów oprogramowania dla oświaty.
• Korzysta z planów lekcji przygotowanych za pomocą Planu lekcji Optivum.
• Zapewnia wysoki poziom ochrony danych przechowywanych w centralnej bazie dzięki mechanizmom kontroli uprawnień oraz personalizacji autorów wszystkich istotnych zapisów.
• Jest łatwy we wdrożeniu dzięki powiązaniu z innymi źródłami danych oraz możliwości łączenia danych z wielu niesynchronicznie i oddzielnie prowadzonych Dzienników.

 

Pierwszy katalog multimedialny
(przełom w wyborze szkolnych środków dydaktycznych)
Wojciech Szczerbak, Nowa Era


Multimedialny katalog jako nowoczesne narzędzie ułatwiające wybór szkolnych środków dydaktycznych. Nowe możliwości i korzyści wynikające z jego zastosowania. Prezentacja możliwości zastosowania katalogu multimedialnego w praktyce:

  • Szybki dostęp do ponad tysiąca publikacji oraz pomocy dydaktycznych dla każdego poziomu nauczania.

  • Łatwa obsługa oraz intuicyjny wybór zamawianych publikacji do wszystkich typów szkół.

  • Możliwości edycji oraz aktualizacja sporządzonego zamówienia.

  • Przydatne archiwizowanie zamawianych nowych pomocy dydaktycznych.  

  • Efektywne rabaty oraz korzyści dla szkoły.

 

O potrzebie zewnętrznej diagnozy osiągnięć uczniów
Janusz Mulawa, Dariusz Sroka
- Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu

O potrzebie zewnętrznej diagnozy osiągnięć uczniów i pożytkach z niej płynących powiedziano już wiele, głównie za sprawą egzaminów doniosłych na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Chcemy dziś mówić o potrzebie diagnozy przez pryzmat doświadczeń Instytutu, czyli o diagnozie powszechnej, zewnętrznej, o badaniu kompetencji w ciągu całego cyklu kształcenia. Chcemy uświadomić co może dać szkole i uczniom wynik takiej diagnozy, jak z tych wyników korzystać, jak je interpretować i do czego mogą one służyć.

            „Edukacja egzaminacyjna” społeczeństwa powinna upowszechnić wiedzę o diagnostycznej statystyce, o skalach, wskaźnikach, rozkładach. Czy jest to dziś wiedza powszechna, czy ciągle jeszcze wiedza „tajemna”. W tym krótkim wystąpieniu postawimy to pytanie, choć – być może jest to pytanie retoryczne.

            Do czego więc szkole potrzebna jest diagnoza osiągnięć uczniów i jak z niej korzystać.

 

  1. Dwie skale: jedna, skala wyników surowych testu, (wyrażona w punktach, procentach lub ocenach) rozstrzyga o stanie ilościowym efektów kształcenia (ile na ile). Dopiero umieszczenie tego ilościowego wyniku na skali rozkładu znormalizowanego populacji pozwala na oszacowanie jego jakości.

  2. Badanie kompetencji uczniów nierozłącznie wiąże się z rozwiązywaniem zadań, udzielaniem odpowiedzi na pytania. Co wiemy o zadaniach, o ich empirycznych normach łatwości wyznaczonych nie przez nauczyciela, lecz przez poziom osiągnięć badanej populacji? Diagnoza zewnętrzna pozwala już dziś stworzyć całkiem pokaźny zbiór pomierzonych zadań, które wykorzystane w procesie dydaktycznym pozwalają lepiej ocenić osiągnięcia uczniów.

  3. Tylko systematyczne badania dają ciąg wyników, z których możliwe jest wnioskowanie o rozwoju ucznia, klasy szkoły. Pomiar jednokrotny nie daje punktu odniesienia. Surowy wynik też niewiele mówi. Ocena wewnątrzszkolna jest subiektywna i zawsze uwarunkowana czynnikami lokalnego kontekstu. Przewidywanie szans ucznia w planowaniu jego ścieżki kształcenia, jego szans w konkurencyjnym otoczeniu, wymaga stałej obserwacji jego osiągnięć na staninowej (znormalizowanej) skali rozkładu. Krzywa rozwoju badań wielokrotnych pozwala rozwój tych osiągnięć obserwować i wnioskować o potencjalnym wyniku podczas egzaminów doniosłych.

  4. Wynik testów pokazuje, co uczeń wie, umie, potrafi w wymiarze indywidualnym i zbiorowym na tle badanej populacji. Jednak obraz „nieumiejętności” jest dość rozproszony. Nie pozwala na przyjęcie założenia, że wszystkie one mogą być wyeliminowane w trakcie procesu dydaktycznego. Umieszczenie w programie naprawczym odpowiednich umiejętności wymaga więc zastosowania strategii wyboru, uwzględniając nie tylko poziom opanowania tych umiejętności w zespole klasowym (szkole), ale także ich porównanie do osiągnięć populacji.