powrót

Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Mirosławem Sawickim

 


W poniedziałek 23 sierpnia 2004r dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar spotkał się z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.

Celem wizyty było:

 

  1. Przedstawienie Ministrowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – dwuletniego partnera społecznego MENiS z zaangażowaniem konsultującego projekty prawne Ministerstwa. Braliśmy udział w konsultacji już kilkudziesięciu projektów.
    OSKKO jest największą w kraju organizacją pozarządową skupiającą dyrektorów, wizytatorów, pracowników organów prowadzących (obecnie ok. 1000 członków). Prowadzimy najczęściej przez dyrektorów uczęszczane forum internetowe, czytane przez prawie 14 000 osób z tej grupy odbiorców (80% to dyrektorzy). www.oskko.edu.pl/forum/.

  2. Uzyskanie patronatu Pana Ministra dla VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. Impreza ta odbędzie się w dn. 23-25 września 2004r, tym razem w Olsztynie.

  3. Pozyskanie pomocy w popularyzacji imprezy – w postaci ogłoszenia w witrynie internetowej MENiS.

  4. Zaproszenia Pana Ministra na Konferencję.

 

Minister w rozmowie stwierdził że zna i obserwuje od dawna działalność Stowarzyszenia, był u jego początków jako sympatyk.

M. Pleśniar przedstawił sposób komunikowania się Stowarzyszonych i dyskutantów Forum OSKKO. Podkreślił skuteczność i szybkość wymiany informacji między dyrektorami, wicedyrektorami, nauczycielami - dzięki Internetowi. Pan Minister pozdrowił uczestników Forum

 

 

Najważniejszym celem wizyty w ministerstwie było zaproszenie Ministra na Konferencję.

W efekcie rozmowy Minister zapowiedział przyjazd na KKDS, obiecał umieszczenie informacji o niej w witrynie MENiS oraz udzielił VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół patronatu. Wystąpienia oficjalne odbędą się w sobotę, 25 września 2004r i tę część konferencji planuje odwiedzić minister

Poruszono niektóre tematy Konferencji:

Ponadto poświęcono nieco czasu perspektywom rozwoju ruchu stowarzyszeniowego oraz nadziejom obu stron na rozwój współpracy. Rozmowę zakończono: