Ogólnopolska Konferencja dla szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych.

Po raz pierwszy w Polsce*: skuteczny kompleksowy program zapobiegania i zwalczania agresji w szkole.

Przed dyrektorami, wraz z nauczycielami i pedagogami szkolnymi wystąpił Jim Larson (USA), jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów w terapii grupowej zachowań agresywnych w szkołach wszystkich poziomów.

JAK RADZIĆ SOBIE Z GNIEWEM I AGRESJĄ UCZNIÓW?


Obrady Konferencji odbyły się w sali konferencyjnej VNS w CH Manhattan (Gdańsk, al. Grunwaldzka 82).


Partnerzy Konferencji:   Partner medialny:

W programie:

Agresja u dzieci i młodzieży. Praca z radami pedagogicznymi na rzecz umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów 2 grup wiekowych – 8-12 lat i 13-18 lat.

Uczestnicy poznają dwa skuteczne programy pracy z uczniami młodszymi i starszymi:

  • „Jak pomóc dzieciom radzić sobie z gniewem”. Program, w którym mogą brać udział dzieci w szkole podstawowej, od 8 roku życia.

  • „Najpierw pomyśl”. Program dedykowany młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, gdzie także w małych grupach uczą się  powstrzymywać gniew i uczą się umiejętności psychospołecznych.

Programy te oparte są o poznawczo–behawioralne koncepcje psychologiczne, są realizowane w wielu szkołach w USA, a badania ewaluacyjne potwierdziły ich dużą skuteczność.

*Rekomendacja:

Obydwa programy wypełniają lukę dotyczącą możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą, które mają problemy z opanowaniem gniewu i zachowań agresywnych. Jest to  profilaktyka II stopnia. Do tej pory nie było w Polsce takich programów, które mogłyby być prowadzone w szkołach, szczególnie podstawowych.

W polskich szkołach mogłyby być one prowadzone przez pedagogów lub psychologów szkolnych, a także zaangażowanych wychowawców.

Są tanie (wystarczy raz wyszkolić osoby prowadzące) i nie wymagają dodatkowych warunków. Mogą być także realizowane
w ramach zajęć socjoterapeutycznych.

Andrzej Kołodziejczyk. Prezes Stowarzyszenia Spójrz Inaczej.


Jim Larson
Najpierw pomyśl
Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych

Ta książka to świetny opis mechanizmów – społecznych, emocjonalnych, środowiskowych – powstawania i narastania u młodych ludzi gniewu i przeradzania się go w agresywne zachowania. Autor pracował jako psycholog w kilkunastu amerykańskich najtrudniejszych szkołach ponadpodstawowych, w których miał do czynienia z wybitnie trudną młodzieżą z grupy wysokiego ryzyka. Zamieszcza on wiele arcyciekawych opisów konkretnych przypadków i zastosowanych metod. Część II książki, rozpoczynająca się od rozdziału szóstego., to podzielony na pięć tematycznych modułów poradnik dla psychologów, nauczycieli i terapeutów, prowadzących zajęcia z młodymi ludźmi „z krótkim lontem”. Każdy moduł obejmuje kilka spotkań, na których ćwiczy się umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu, znajdowania i stosowania zachowań alternatywnych, oceniania korzyści czy strat płynących z konkretnych zachowań, prowadzenia „dzienniczka kłopotów” i oceny postępów. Poza ogromną przydatnością praktyczną – w każdej szkole ponadpodstawowej – książka jest napisana barwnym, żywym językiem, która znakomicie ułatwia wgłębianie się w trudny, niekiedy bolesny temat.


Jim Larson, John E. Lochman
Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem
Podejście kognitywno-behawioralne

To jest książka o pomaganiu dzieciom – poprzez trening kognitywno-behawioralny, indywidualny albo w małych grupach – w radzeniu sobie z agresją i destrukcyjnymi zachowaniami, wywołanymi uczuciem gniewu. W każdej szkole jest jakiś odsetek dzieci, wobec których tradycyjny, dyscyplinarny system okazuje się nieskuteczny. W oczach dorosłych ci uczniowie wydają się rozumieć zasady właściwego zachowania, ale z jakichś powodów nie są w stanie (czy – w rzadszych przypadkach – nie chcą) się do nich dostosować.

Z tej książki, której autorami są światowej sławy specjaliści w dziedzinie terapii agresji dzieci i młodzieży, czytelnik dowie się, jakie są mechanizmy powstawania złości i gniewu oraz pozna sprawdzony program, którym można objąć agresywne dzieci w szkole. Dokładny opis koniecznych przygotowań, sposobów współpracy z rodzicami i treści kolejnych sesji pozwala wprowadzić program w każdej szkole.

PARTNERZY OSKKO

  

Uniwersytet
Jagielloński
 

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl