Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

<< powrót do strony głównej OSKKO

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

www.lideroswiaty.pl


Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

 

Zapraszamy czynnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na trzysemestralne Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO) organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia rozpoczynają się 1 grudnia 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2020 r.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty rozwijają kompetencje przywództwa edukacyjnego. Edycję 2020 – 2022 poświęcimy m.in. budowaniu odporności społeczności szkolnej na sytuacje kryzysowe i efektywnemu uczeniu się uczniów w warunkach nauczania zdalnego.

Studia SPLO pozwolą na nowo spojrzeć na swoje przywództwo w szkole, mają wzmocnić poczucie sensu pracy dyrektora i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Prowadząc studia, pamiętamy o tym, że każdy dyrektor i każda dyrektorka mają indywidualną osobowość oraz że kierują szkołami funkcjonującymi w różnych środowiskach, dlatego też pomagamy rozwinąć kompetencje i znaleźć narzędzia zarządzania szkołą odpowiadające unikalnym sytuacjom. Każdy ze słuchaczy będzie pracował pod opieką swojego indywidualnego mentora.

Szczegóły na stronie lideroswiaty.pl

Uczestnicy SLPO zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania szkołą. Dowiedzą się m.in.:

  • Jak wzmocnić lub zmienić własny styl przywództwa

  • Jak wzmocnić koncentrację społeczności szkolnej na doskonaleniu nauczania i jakie narzędzia mogą w tym pomóc

  • Jak, wykorzystując doświadczenia wiosennego kryzysu związanego z COVID-19, przygotować społeczność szkolną na przyszłe sytuacje kryzysowe

  • Jak w swojej szkole wykorzystać najlepsze praktyki z Polski i z innych krajów


Charakter studiów

W trakcie studiów słuchacze wezmą udział w zjazdach odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki, spotkaniach warsztatowych w ośrodku CEO w Wildze, a także w spotkaniach on-line, podczas których pracować będą w grupie koleżeńskiej (10 – 14 osób) lub w małej grupie seminaryjnej (5 – 7 osób). Praca w stałych grupach dyrektorskich umożliwi zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania, chęci wzajemnego wspierania się i dzielenia swoimi najlepszymi praktykami. Uczenie się ze sobą i od siebie w gronie doświadczonych dyrektorów jest szczególnie ważne, gdy kryzys zmusza nas do zmiany sposobu zarządzania szkołą.  

Spotkania stacjonarne będą realizowane, jeśli pozwolą na to obostrzenia związane z bezpieczeństwem epidemicznym. O zmianach w organizacji studiów będziemy informować na bieżąco.

Nasze wykłady są prowadzone przez uznanych ekspertów, a interaktywny kurs internetowy, spotkania on-line, zajęcia seminaryjne i warsztatowe – wyłącznie przez doświadczonych trenerów programu Szkoła Ucząca Się będących dyrektorami, a zarazem absolwentami wcześniejszych edycji studiów SPLO. 

Częścią naszych studiów będzie także Polish American Principal Academy (Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów) z udziałem amerykańskich praktyków.

Studia wzmocniły mnie w roli dyrektora. Były dla mnie inspiracją do zmian w mojej pracy i w pracy szkoły. Pomogły mi podjąć działania, które czynią szkołę przyjaźniejszą dla uczniów i nauczycieli.
Bogusława Czarny, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty były czasem intensywnego rozwoju zawodowego. Każdy zjazd to nowe inspiracje, wyzwania i duża dawka motywacji. Najcenniejsze były warsztaty prowadzone przez praktyków dobrze znających realia szkolne. Kurs internetowy dawał natomiast poczucie, że także pomiędzy zjazdami mamy wsparcie i możliwość wymiany doświadczeń.
Katarzyna Hampel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie
Marek Hampel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 listopada w Warszawie


Poprzednie edycje

Od 2005 roku w studiach SPLO wzięło udział ponad 500 dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. Dodatkowo edycję 2017 – 2019, prowadzoną pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, ukończyło prawie 900 słuchaczy.