badanie: ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół

Prosimy dyrektorów i rodziców o udział w ankietach.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,


Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadzi badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

Chcemy dowiedzieć się na ile uczniowie obciążeni są pracą oraz jak społecznie definiowane są cele pracy szkół. W związku z tym przygotowaliśmy dwie ankiety:

▪ dla nauczycieli (www.ibo.edu.pl/ankieta/nauczyciele),
▪ dla rodziców (www.ibo.edu.pl/ankieta/rodzice).

Bardzo prosimy o przekazanie obu grupom adresatów informacji o nich.

Ankiety mają formę elektroniczną, dlatego też pozwalamy sobie zaproponować przekazanie informacji o nich za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ostateczną decyzję pozostawiamy jednak oczywiście Państwu.

Ankiety są anonimowe, wypełnienie każdej z nich zajmuje kilka lub kilkanaście minut i będą dostępne do 19 maja br.

W imieniu organizatorów badania bardzo dziękuję za pomoc.

Załączam także propozycję komunikatu do rodziców*.
Z wyrazami szacunku,

Szymon Więsław
Członek Zarządu
Instytutu Badań w Oświacie

=====
*Komunikat do rodziców:

Szanowni Rodzice,

w imieniu Związku Miast Polskich, Instytutu Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Chcemy się z niej dowiedzieć na ile uczniowie obciążeni są pracą oraz jak społecznie definiowane są cele pracy szkół.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest pod adresem: www.ibo.edu.pl/ankieta/rodzice.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.

Badanie trwa do 19 maja br.

 

Pobierz zaproszenie (PDF)