<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator
 

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Piast we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 98).

Na szkoleniu przeanalizowane zostaną podstawowe zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - z perspektywy dyrektora-praktyka, na podstawie obowiązującego prawa. Przyjęliśmy zasadę, że o zarządzaniu szkołą będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów.
 

Główne zagadnienia


Bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (m.in. Rozporządzenie MENiS w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy), praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym m.in. dotyczące postępowań powypadkowych, organizacji dyżurów na przerwach, monitorowanie i kontrola bhp, podawanie dzieciom leków ratujących zdrowie i życie; organizowanie wyjść i wycieczek - dokumentowanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – m.in. plan zajęć nauczyciela a tzw. okienka, zastępstwa doraźne, zajęcia dodatkowe – płatne(?), przydzielanie godzin ponadwymiarowych, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury” w czasie ferii i wakacji, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne; ewakuacja – praktyka i dokumentowanie; przeglądy budynku i instalacji; kilka słów na temat RODO; monitoring i wykorzystywanie zapisów monitoringu; zabezpieczenie sieci komputerowej.

Dokumentowanie podejmowanych działań. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają, wzory i przykłady dokumentów, notatek. Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Tradycyjnie po zajęciach znajdzie się czas na wsparcie uczestników w różnych kwestiach dotyczących kierowania placówkami, pytania.

Spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych praktyków wdrażających zmianę nakierowane na podejmowanie dialogu OSKKO z MEN w celu poprawy niewłaściwych zapisów prawa poprzez wskazanie ich w – „Absurdach oświatowych” – dokumencie przedkładanym co roku MEN.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 240 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 22 marca 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 we Wrocławiu w sali konferencyjnej Hotelu Piast (ul. Piłsudskiego 98). Hotel znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP. Obiekt nie dysponuje własnym parkingiem, jednak w pobliżu znajduje się parking strzeżony, samochód można zostawić również na parkingu Dworca.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl