<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator
 

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego WILCZA (ul. Wilcza 9).

Zachęcamy do udziału w kolejnym szkoleniu OSKKO, spotkaniu o formule wypracowanej w dyskusji z dyrektorami. Przyjęliśmy zasadę, że o zarządzaniu szkołą będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów.

 

Główne zagadnienia


W programie znajdzie się analiza zadań dyrektora na podstawie obowiązującego prawa i przykłady praktycznych rozwiązań. Spotkanie ma m.in. na celu uporządkowanie wiedzy, przedstawienie spójnego myślenia o ocenie pracy nauczycieli, nadzorze pedagogicznym i awansie zawodowym nauczycieli. Trener, a zarazem dyrektor - praktyk, poddał praktycznemu sprawdzianowi wypracowane z nauczycielami zasady oceny pracy. Na aktualnym etapie wprowadzania nowych systemów oceniania, z uwzględnieniem pierwszych dokonanych ocen warto wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Podczas szkolenia poruszone zostaną także zmiany w prawie dotyczące nadzoru pedagogicznego, doradztwa zawodowego i inne.

Poruszymy zagadnienia:

 • ocena pracy nauczyciela w prawie – zadania dyrektora krok po kroku;

 • regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – przykładowy dokument,

 • analiza zapisów w kontekście budowania oceny pracy, ustalania poziomu spełniania poszczególnych kryteriów;

 • karta oceny pracy – uwzględnianie zadań dotyczących awansu zawodowego,

 • przykładowe uzasadnienia; sposoby dokumentowania; odwołanie od oceny pracy - terminy, zadania dyrektora, dokumentacja.

 • awans zawodowy – zmiany w prawie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków opiekuna stażu i dyrektora; dokumentowanie i terminy.

 • nadzór pedagogiczny - plan nadzoru pedagogicznego, narzędzia, dokumentowanie a zadania dyrektora dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego.

 • inne zmiany – organizacja doradztwa zawodowego, diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka...

Zaprezentowane zostaną narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą osobę wzory dokumentów, takie jak m.in.:

 • przykładowe regulaminy oceny pracy nauczycieli,

 • karty oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego,

 • arkusze obserwacji zajęć,

 • karty monitorowania wykorzystywane w nadzorze pedagogicznym,

 • przykładowa ocena pracy nauczyciela dyplomowanego z uzasadnieniem,

 • przykładowy program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Tradycyjnie spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych praktyków wdrażających zmianę nakierowane na podejmowanie dialogu OSKKO z MEN w celu poprawy niewłaściwych zapisów prawa poprzez wskazanie ich w - Absurdach oświatowych – dokumencie przedkładanym co roku MEN.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 26 października 2018 w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego WILCZA (ul. Wilcza 9). 
Centrum WILCZA jest obiektem usytuowanym w zabytkowej kamienicy, w ścisłym centrum Warszawy, gdzie zachowało stylowy wystrój i klimat mieszczańskiej Warszawy z przełomu wieków.

 

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl