<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
(OSKKO) zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na cykliczne jesienne szkolenie dla kadry kierowniczej oświaty, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego WILCZA (ul. Wilcza 9).

 

Główne zagadnienia

W programie znajdzie się analiza zadań dyrektora na podstawie obowiązującego prawa i przykłady praktycznych rozwiązań. Spotkanie ma m.in. na celu uporządkowanie wiedzy, przedstawienie spójnego myślenia o nadzorze pedagogicznym i ocenie pracy nauczycieli. Trener, a zarazem dyrektor - praktyk, poddał praktycznemu sprawdzianowi wypracowane z nauczycielami zasady oceny pracy i nadzoru pedagicznego. Wskazane zostaną także zmiany w prawie.

Poruszymy zagadnienia:
• obowiązujące formy nadzoru pedagogicznego,
• zadania dyrektora,
• kierunki polityki oświatowej państwa
• wnioski z nadzoru a plan nadzoru pedagogicznego,
• propozycje konkretnych rozwiązań i dokumentów.
• najważniejsze aspekty powiązania nadzoru pedagogicznego z oceną pracy nauczyciela
• regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczycieli i wynikające z nich działania dyrektora szkoły
• na podstawie konkretnych przykładów pokazana zostanie różnica w uzasadnieniu różnych ocen.

Zaprezentowane zostaną narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą osobę wzory dokumentów, m.in. plan nadzoru pedagogicznego, wyniki i wnioski z nadzoru, karty obserwacji, arkusze monitorowania, wypełnioną kartę oceny pracy. Prezentowane materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

W planie spotkania przewidujemy także czas na pytania, konsultacje.

Tradycyjnie spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych praktyków wdrażających zmianę nakierowane na podejmowanie dialogu OSKKO z MEN w celu poprawy niewłaściwych zapisów prawa poprzez wskazanie ich w - Absurdach oświatowych – dokumencie przedkładanym co roku MEN.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 240 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby uczestników może dojść do odwołania spotkania i zwrotu wpłat.

Aktualnie prowadzone zapisy na szkolenia OSKKO dostępne są na stronie http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego WILCZA (ul. Wilcza 9). 
Centrum WILCZA jest obiektem usytuowanym w zabytkowej kamienicy, w ścisłym centrum Warszawy, gdzie zachowało stylowy wystrój i klimat mieszczańskiej Warszawy z przełomu wieków.

 

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl