<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Dokumenty Zapisy Miejsce Organizator

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w sali konferencyjnej centrum szkoleniowo-konferencyjnym KOCHTEX (ul. Towarowa 35, biurowiec Delta).

Poniżej przedstawiamy program spotkania, które poprowadzi praktyk – wieloletni dyrektor, a zarazem doświadczony wykładowca, o ogólnopolskim doświadczeniu szkoleniowym – Izabela Leśniewska:

Praktyka dyrektorska wdrażania zmian w prawie - dokumenty wewnątrzszkolne i działania. Jesień 2017 r.

Omówione zostaną sposoby wdrażania najważniejszych,  aktualnych zmian w prawie oświatowym przez pryzmat bieżących zadań dyrektora szkoły publicznej. Praktyka wdrażania tych zmian pokazana będzie na podstawie przykładowych sytuacji i dokumentów stworzonych przez doświadczonych dyrektorów.

 

Główne zagadnienia

Nadzór pedagogiczny – analiza zmian prawnych, prezentowanie przykładowego planu nadzoru, narzędzi do obserwacji, monitorowania i kontroli, wyniki i wnioski z nadzoru a kompetencje stanowiące rady pedagogicznej.

Program wychowawczo-profilaktyczny – podstawy prawne, przykład dostosowania działań wychowawczych i profilaktycznych do zmian w prawie oświatowym, praktyka dokonywania diagnozy występujących w środowisku czynników chroniących i czynników ryzyka oraz planowania pracy nauczycieli w oparciu o tę diagnozę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - szeroko rozumiana: analiza zmian w przepisach w kontekście obowiązków szkoły/dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania indywidualnego oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Statut – zmiany w  prawie a praktyka wprowadzania zmian do statutu oraz regulaminów rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, przykłady konkretnych uregulowań prawa wewnątrzszkolnego.

 

Przykładowe dokumenty, które otrzymają uczestnicy szkolenia

  • Plan nadzoru pedagogicznego,

  • Narzędzia do prowadzenia obserwacji, kontroli i monitorowania,

  • Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,

  • Uchwała  w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  • Diagnoza występujących w środowisku czynników chroniących i czynników ryzyka,

  • Plany pracy nauczycieli powiązane z diagnozą,

  • Program wychowawczo-profilaktyczny,

  • Regulamin rady pedagogicznej,

  • Regulamin rady rodziców,

  • Regulamin samorządu uczniowskiego.

W planie spotkania przewidujemy czas na pytania, konsultacje.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w sali konferencyjnej centrum szkoleniowo-konferencyjnego KOCHTEX w Poznaniu (ul. Towarowa 35, biurowiec Delta). Obiekt znajduje się w centrum miasta, naprzeciwko Dworca Głównego PKP.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl