<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
(OSKKO) zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na jesienne szkolenie dla kadry kierowniczej oświaty - wsparcie w poruszaniu się w gąszczu, ciągle aktualizowanych, przepisów oświatowych, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Pile (Aleja Piastów 15).

Przedstawiamy zaktualizowany i poszerzony program naszego szkolenia. Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić praktycy, a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

Celem szkolenia jest ułatwienie dyrektorom podejmowania decyzji, dotyczących realizacji ich zadań w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, w zakresie obowiązków:

 • dyrektora szkoły - kierującego placówką oświatową i reprezentującego ją na zewnątrz,

 • kierownika budżetowej jednostki organizacyjnej - administrującego i zarządzającego, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, majątkiem szkoły lub placówki,

 • organu nadzoru pedagogicznego - pełniącego wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

 • pracodawcy - wykonującego czynności z zakresu prawa pracy (uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy m.in. ocena i awans pracownika, urlop, uprawnienia socjalne),

 • organu administracji publicznej, w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wystawiania zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno prawnych na podstawie Ustawy.

Poruszymy m.in. zagadnienia:

 • Arkusz organizacyjny:
  projektowanie, opiniowanie i zatwierdzania, obowiązujące akty prawne, terminy wykonywania kolejnych czynności, komunikowanie zmian pracownikom – sposoby dokumentowania, opiniowanie przez radę pedagogiczną, występowanie do organu prowadzącego np. o godziny z zakresu ppp, o stanowisko wicedyrektora, o pensum zerowe dla dyrektora – przykładowe pisma,

 • Ruch służbowy:
  zmiany w stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, stosowanie kryteriów zwolnień,  ograniczenia zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające; opinie związków zawodowych, ochrony wynikające z ustawy o zz, SIP, KP…; przykłady zapisów w protokole, pism formalnych,

 • Ocena pracy i awans:
  zadania związane z zakończeniem stażu, sposoby dokumentowania, terminy powoływanie komisji; ocena pracy na zakończenie stażu - przykłady,

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły:
  wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego a zadania zaplanowane na początku roku szkolnego, analiza sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego – sposoby dokumentowania,

 • Działania związane z wprowadzeniem II etapu reformy ustroju szkolnego - szkoły średnie:
  wygaszanie gimnazjum – dokumenty przykładowe, podstawa programowa i ramowe plany nauczania w okresie przejściowym, statuty szkół średnich.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. W planie spotkania przewidujemy także czas na pytania, konsultacje.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 240 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Pile (Aleja Piastów 15). Hotel znajduje się w centrum miasta, 1 km od Dworca Głównego PKP i PKS. Obiekt dysponuje własnym parkingiem.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl