<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator
 

SZKOLENIE POTWIERDZONE

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Metropolis Design (ul. Wygoda 8).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy, a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

Celem seminarium jest uporządkowanie wiedzy oraz usprawnienie poruszania się dyrektorów i urzędników w gąszczu przepisów  oświatowych, z uwzględnieniem terminów wymaganych kalendarzem roku szkolnego.

Kierowanie szkołą według nowych i ciągle zmienianych przepisów prawa oświatowego, określającego organizację i funkcjonowanie szkół nowego i starego typu wymaga przeglądu kilkuset stron ustaw i rozporządzeń. W obowiązujących od 1 września aktach prawnych pojawiły się również nowe zadania dla szkół, określone kalendarzem roku szkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za skuteczne i zgodne z prawem prowadzenie działalności, które określa art. 44 ustawy - Prawo oświatowe:

Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:

  • Nawigacja dyrektora na nowy rok szkolny - katalog obowiązujących przepisów prawa oświatowego w formie przydatnej praktykom.

  • Nowe/zmienione regulacje w przepisach prawa oświatowego – wybór; m.in.: nadzór pedagogiczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ocenianie, dokumentowanie.

  • Obligatoryjne zmiany w statutach - przykładowe zapisy w paragrafach.

  • Dyrektor jako kontrolowany i kontrolujący.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Tradycyjnie spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych praktyków wdrażających zmianę nakierowane na podejmowanie dialogu OSKKO
z MEN w celu poprawy niewłaściwych zapisów prawa poprzez wskazanie ich w - Absurdach oświatowych – dokumencie przedkładanym co roku MEN.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Metropolis Design (ul. Wygoda 8). Hotel znajduje się w centrum miasta, w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych, ok. 2 km Dworca PKP i 1 km od Rynku.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl