Fotografie  zlotowe - OZNI 9

 

Galeria ośrodka Kłobuk
Pierwsze zdjęcia ze Zlotu  
 

 

Kolejny rekonesans wiosenny - 29 maja 2009 r.  
 

 

 

Nasz rekonesans wiosenny - 28 kwietnia 2009 r.  
 

 

 

Nasz rekonesans zimowy - luty 2009