powrót

 

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia........................................................... (poz
........................................................... )

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH1

 

 Stopnie awansu zawodowego

 Poziom wykształcenianauczyciel stażystanauczyciel kontraktowynauczyciel mianowanynauczyciel dyplomowany
1Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym1154136917332080
2Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym993117614881788
3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)

bez przygotowania pedagogicznego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

 

8531014

1284

1541

4Pozostałe wykształcenie708

844

10671281

 

 

1 Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.