powrót

SYMULACJA SKUTKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIA NOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ODNIESIENIU DO ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELA OGÓŁEM WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY KN W ROKU 2006 (szkoły i placówki prowadzone przez JST)

WARIANT - PODWYŻSZENIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO w %      1,01