powrót

powrót do dokumentu głównego projektu rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia.......... (poz. ....)


TABELA ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

1110

1316

1666

1999

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

954

1130

1430

1718

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

820

975

1234

1482

4

Pozostałe wykształcenie

681

812

1025

1231