20 maja 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Druk sejmowy nr 2315

Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych

Opinia merytoryczna Biura Analiz Sejmowych


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO