10 maja 2013 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO