26 czerwca 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Komunikat Komisji Europejskiej:
Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego.

 


20 czerwca 2017 OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie Komunikatu Komisji Europejskiej "Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego".

MEN zostało zobowiązane do przygotowania stanowiska Rządu RP do ww. dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu:

Treść projektu Komunikatu

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO