powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną


W odpowiedzi na pismo znak KOS-1-KK-5010-31/03 przekazujemy:

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Stowarzyszeni zgłaszają następujące uwagi i sugestie dotyczące ww. projektu:

Z poważaniem: