powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rządowego programu wspierania w latach 2009-2011 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia
"Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia".


12 maja 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Uchwała Rady Ministrów z dnia 8.05.2009 r.

Uzasadnienie do uchwały  Rady Ministrów z dnia 8.05.2009 r.

Załącznik do uchwały  Rady Ministrów z dnia 8.05.2009 r.

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 8.05.2009 r.

Uzasadnienie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.05.2009 r.
 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO