4 czerwca 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia


Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO