powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

1. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń
przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy
za granicą.


21 maja 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

1. Treść rozporządzenia

2. Treść rozporządzenia

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO