10 lutego 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO