3 października 2013 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Komunikat Komisji Europejskiej "Otwieranie edukacji - Innowacyjne nauczanie
i uczenie się dla wszystkich poprzez nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne".

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie Komunikatu Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść Komunikatu (język angielski)
Dokument roboczy (język angielski)

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO oraz przesyłanie uwag na nasz adres oskko@oskko.edu.pl.